Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. Megbízó felelőssége:
   1. Megbízó kizárólagos felelőssége a szolgáltatás helyszínének, és személyek biztonságának biztosítása;
   2. továbbá Megbízó kijelenti, hogy a helyszínért, berendezésért, a technikai eszközökért, azok meghibásodásából eredő bármely káreseményért teljes körű felelősséggel tartozik;
 2. Megbízott biztosítja: az előadók legjobb tudása szerint előadott egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra és környezettudatosságra nevelő interaktív, zenés, 2 profi színésszel leőadott tanmese előadását 30-40percben, továbbá az előadáshoz szorosan kapcsolódó kellékek, díszletek, jelmezek és hangosítás rendelkezésre állását.
 3. Előadás meghiúsulása: amennyiben időjárási viszontagság, közúti- illetve közlekedési fennakadás, vagy egészségügyi problémák miatt hiúsul meg az előadás bármely fél részéről, úgy mindkét fél közös megegyezésével békés úton új előadás időpontban egyezik meg egymással a jelen megállapodás szerinti díjazással megegyezően.
 4. Kezdési időpont módosítása:
  1. felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ezen megállapodásban rögzített és elfogadott kezdési időpontot pontosan betartják, -mely Megbízó részéről a nézők kezdési időpontra történő nézőhelyeinek elfoglalását jelenti, Megbízott részéről a kezdési időpontban történő helyszínre érkezést -, illetve az attól történő 15 percnél hosszabb várakozási időt telefonon vagy írásban jelzik fent megadott elérhetőségek bármelyikén másik fél részére, amint a kezdési időpont bármely okból történő módosulásáról tudomást szereznek.
  2. Megbízó mulasztása esetén (amennyiben Megbízó nem teljesíti 12.a pontban vállalt kötelezettségeit):
   1. Megbízó késésének ellenére Megbízott törekszik az előadás teljes értékű megtartására;
   2. amennyiben 12./b./i. pont Megbízott igyekezete ellenére sem teljesíthető Megbízó váratlan késése miatt, úgy Megbízó a megbízási díj 100%-át köteles megfizetni Megbízott részére, a jelen Megbízási szerződésben foglalt módon és időben. (Lehetséges ok: a következő előadási helyszín kezdési időpontjának és odáig esedékes utazási időnek figyelembe vételével az előre nem kalkulált késés miatt nem tudja előadni az előadást,
  3. Megbízott mulasztása esetén (amennyiben Megbízott nem teljesíti 12.a pontban vállalt kötelezettségeit):
   1. Megbízott késésének ellenére Megbízó törekszik az előadás teljes értékű megtartásának engedélyezésére;
   2. amennyiben ez a 15 percnél hosszabb kezdési időpont módosítás nem oldható meg Megbízó igyekezete ellenére sem, abban az esetben;
    1. Megbízott egy másik alkalommal díjmentesen köteles előadni az ezen Megállapodásban szereplő, vagy témájával megegyező előadást egy közösen egyeztetett, mindkét fél részére megfelelő időpontban és helyszínen;
    2. amennyiben 12./c./1. pont nem teljesül, és felek 180 naptári napon belül nem találnak megfelelő időpontot nevezett előadásra, és mindkét fél 5-5 különböző naptári napot érintően felajánlott másik félnek kezdési dátumot és időpontot, abban az esetben Megbízott kötelezettséget vállal a megbízási díj 100%-ban történő megfizetésére Megbízó részére.
 5. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, azt aláírásukkal igazolják, a vitás kérdésekben törekednek a peren kívüli megállapodásra. A szerződésben nem rendezett kérdésekben a PTK. rendelkezései az irányadóak.

 

Érvényes 2017.01.01-től visszavonásig.

0
Connecting
Please wait...
Kérdésed van? Küldj üzenetet!

Jelenleg nem vagyok online elérhető, kérlek írj üzentet!

Neved
* Email címed
* Telefonszámod
* Írj Nekem, és amint gépközelben leszek válaszolok.
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Írd be a neved
* Email címed
* Írj Nekem
Elérhetőek vagyunk!
Visszajelzés

Kérlek írd le véleményed, hogy ezek alapján tovább fejlődhessünk, köszönjük!

Hasznos volt a csevegés?